Alojas pilsētas katlu mājas spožums un posts.

Sveicināti novadnieki!

  Vispirms vēlos apsveikt visus ar Jaunā gada iestāšanos. Novēlu ikvienam sasniegt iecerēto!

   Šoreiz stāsts būs par siltumu un to, kāpēc ir tā kā ir. Divdesmit gadus atpakaļ Alojas katlu mājā tika uzstādīts katls, kurš, pēc man zināmās informācijas, uzticami kalpojis līdz pat 2015. gadam. Darbības laikā katls piedzīvojis sīkus remontus, kuri pienākas pēc zināma ekspluatācijas laika. Taču nopietns remonts nav bijis un tas bija tikai laika jautājums , kad tas būs nepieciešams. Vadot domes Kārtības, komunālo un sociālo jautājumu komiteju, jau tālajā 2013. gadā, jautāju tā brīža komunālā dienesta vadītājam par iespējamo katla kapitālo remontu un kādas varētu būt izmaksas. Šādi jautājumi tika pacelti vairākkārt un atbildes vienmēr bija, ka remonts ir nepieciešams, bet komunālajam dienestam tam trūkst līdzekļu. Nepretendēju uz gaišreģa titulu, taču jau tad man bija skaidrs, ka pienāks diena, kad katls būs tādā stāvoklī, ka tas vairs nebūs remontējams un avārija notiks apkures sezonas laikā. Par manām bažām informēju arī pārējos kolēģus deputātus, taču domes vadībai bija citas prioritātes un valdīja uzskats, ka tā nav domes bet gan “viņu” t.i. komunālā dienesta problēma. Vienmēr esmu uzsvēris, ka komunālais dienests, jebkurā formācijā, nav “viņi” un domei arī būtu jārūpējas par šo saimniecību.

   Mazliet teorijas, lai lasītājiem rastos skaidrība par katlu mājas uzbūvi. Tātad, neiedziļinoties tehniskos sīkumos, varētu teikt, ka tā sastāv no 4 daļām. 1. daļa ir šķeldas krātuve, kurā tiek uzglabāts kurināmais materiāls un ierīkota šķeldas padeve uz transportieri, kas to nogādā 2. daļā – priekškurtuvē. Šeit notiek šķeldas sadegšana, kā rezultātā rodas karstums, kuru caur šahtu nogādā 3. daļā – siltummainī. Visu procesu uzrauga 4.daļa – automātika.

Divdesmit gadus atpakaļ Alojas katlu mājā tika uzstādīts katls, kurš, pēc man zināmās informācijas, uzticami kalpojis līdz pat 2015.gadam. Darbības laikā katls piedzīvojis sīkus remontus, kuri pienākas pēc zināma ekspluatācijas laika. Taču nopietns remonts nav bijis un tas bija tikai laika jautājums , kad tas būs nepieciešams. Vadot domes Kārtības , komunālo un sociālo jautājumu komiteju, jau tālajā 2013. gadā, jautāju tā brīža komunālā dienesta vadītājam par iespējamo katla kapitālo remontu un kādas varētu būt izmaksas. Šādi jautājumi tika pacelti vairākkārt un atbildes vienmēr bija, ka remonts ir nepieciešams, bet komunālajam dienestam tam trūkst līdzekļu. Nepretendēju uz gaišreģa titulu, taču jau tad man bija skaidrs, ka pienāks diena, kad katls būs tādā stāvoklī, ka tas vairs nebūs remontējams un avārija notiks apkures sezonas laikā. Par manām bažām informēju arī pārējos kolēģus deputātus, taču domes vadībai bija citas prioritātes un valdīja uzskats, ka tā nav domes bet gan “viņu” t.i. komunālā dienesta problēma. Vienmēr esmu uzsvēris, ka komunālais dienests, jebkurā formācijā, nav “viņi” un domei arī būtu jārūpējas par šo saimniecību.

Šoreiz stāsts būs par Jaunā gada auksto sākumu tiem, kuru mitekļu siltums atkarīgs no Alojas katlu mājas funkcionēšanas. Vispirms mazliet teorijas, lai lasītājiem rastos skaidrība par katlu mājas uzbūvi. Tātad, neiedziļinoties tehniskos sīkumos, varētu teikt, ka tā sastāv no 4 daļām. 1. daļa ir šķeldas krātuve, kurā tiek uzglabāts kurināmais materiāls un ierīkota šķeldas padeve uz transportieri, kas to nogādā 2. daļā – priekškurtuvē. Šeit notiek šķeldas sadegšana, kā rezultātā rodas karstums, kuru caur šahtu nogādā 3. daļā – siltummainī. Visu procesu uzrauga 4.daļa – automātika.

   Tagad mazliet sīkāk par pēdējo divu apkures sezonu notikumiem, kas nepalika nepamanīti no siltuma patērētāju puses. 2016./2017. gada apkures sezona noslēdzās ar to, ka katla 3. daļā radās sūce. Arī pirms tam šādas likstas iepriekšējās sezonās šad tad gadījās, bet tam īpašu uzmanību neviens nepievērsa un uzskatīja, ka tas nav nekas ārkārtējs.  2017. gadā notika pašvaldību vēlēšanas. Tā kā man bija uzticēts pārraudzīt pašvaldību SIA darbību, tad pievērsu Saimniekservisa vadītāja uzmanību katla riskantajam tehniskajam stāvoklim. Tiku sadzirdēts un arī SIA vadītājs saprata problēmas nozīmību. Viņš pieņēma lēmumu veikt katla pilnu ekspertīzi, lai noskaidrotu nepieciešamo darbu apjomu. Alojā uzstādītais katls ražots Latvijā pēc igauņu kompānijas patenta. SIA vadītājs uzaicināja gan ražotāju pārstāvjus, gan neatkarīgus ekspertus izvērtēt katla tehnisko stāvokli. Secinājumi bija tādi, ka remonts noteikti nepieciešams veikt sekojošām daļām – 1. daļai nomainot šķeldas padeves ķēdi un padeves bīdņus, vienlaicīgi atjaunojot šķeldas krātuves betona grīdu, 2. daļai nomainot bojātos ārdus un atjaunot izdegušos un izdrupušos ugunsdrošos ķieģeļus priekškurtuves degšanas zonā, 4.daļai -pilnībā nomainīt vadības automātiku, kura bija morāli novecojusi un nenodrošināja optimālu kurtuves darbību, kas noveda pie tā , ka bija augsts šķeldas un elektrības patēriņš, savukārt zems saražotā siltuma daudzums.  3. daļai visi pieaicinātie eksperti  neparedzēja nekādus remontus uzskatot, ka šī daļa ir pietiekoši labā tehniskā stāvoklī, neskatoties uz konstatēto sūci un iepriekšējiem remontiem. Ieteikums bija veikt pievadcauruļu konfigurācijas maiņu, uzstādot automātiski vadāmu pārslēdzēju, kas ļautu katlam strādāt ar lielāku lietderības koeficientu. Kā arī izpildīt katla hidraulisko pārbaudi. 

   SIA vadītājs , pamatojoties uz ekspertu slēdzienu, pieņēma lēmumu veikt katla remontu. Tika izsludināts iepirkums, kura rezultātā kā remonta veicēju izvēlējās SIA Rūpnīca Orions, kuri arī bija katla patenta turētāja un ražotāja pārstāvji Latvijā. 

   Pievienotajos dokumentos redzams, kas tika paredzēts izdarīt.

Par finansiāla atbalsta sniegšanu (2)

   Katla remonts tika pabeigts līgumā noteiktā laikā. Lai gan tā brīža opozīcijas deputāti no LZS un NA mēģināja visādos veidos traucēt veikt remontdarbus,  Alojai siltums tika nodrošināts laikus. 

Ekspluatējot katlu 2017./2018. gada apkures sezonā, katla 3. daļā parādījās sūces svelmju caurulēs, kuras, pirms remonta, eksperti atzina par tehniskā kārtībā esam.  Kā viens no iespējamajiem bojājumu cēloņiem tika uzskatīts straujš spiediena lēciens katlā patērētāju rīcības rezultātā, kad tika strauji aizvērti maģistrālie  siltumpiegādes cauruļvadi. Lai to novērstu tika uzstādīts frekvenču regulators, kurš ļāva vadīt cirkulācijas sūkņa ražību atkarībā no spiediena trasē. Šī iekārta deva divus ieguvumus – izlīdzināja spiediena svārstības trasē un katlā, kā arī ietaupīja elektroenerģiju.  Tā kā sūkņa elektrodzinēja jauda ir 22 kW, tad , strādājot visu diennakti, tas patērēja vairāk kā 500kW/h elektroenerģijas. Pēc iekārtas uzstādīšanas, sūkņa jauda optimizējās un nepārsniedz 10-12 kW. Tas nozīmē, ka tikai viens uzlabojums jau ietaupa elektroenerģiju.

   Uzstādot jaunu automātisko katla vadību, izdevās panākt arī mazāku šķeldas patēriņu, jo pēc 20! gadu ekspluatācijas , katls sāka strādāt tā, kā to bija paredzējuši izgudrotāji.  Šobrīd vairs nav nepieciešama cilvēka klātbūtne, jo degšanas process tiek vadīts automātiski un par iespējamām problēmām katlu mājas pārraugs saņem ziņu savā mobilajā telefonā. Kopējā izdevumu tāmē automātika sastādīja lielāko izdevumu daļu. 

   Kas tad ir Ahilleja papēdis visā šajā iekārtā!? Šobrīd tā ir 3. daļa -siltummainis.  Problēma slēpjas svelmju caurulēs, kuras nodrošina karstuma pārnesi no deggāzēm uz ūdeni. Caurules ekspluatācijas laikā ir izdegušas un kļuvušas ļoti plānas.  Diemžēl ekspertu slēdziens par siltummaiņa tehnisko stāvokli bija kļūdains. Beidzoties 2017./2018. gada sezonai, es ierosināju izskatīt iespēju veikt arī siltummaiņa remontu, oderējot svelmju caurules ar mazāka diametra caurulēm, kas mazliet samazinātu katla jaudu ( kura šobrīd 2 reizes pārsniedz nepieciešamo jaudu), bet ļautu strādāt katlam bez avārijām vēl vairākas sezonas. Tas neprasītu lielus ieguldījumus. Diemžēl mans ierosinājums nesasniedza dzirdīgas ausis. Skaidrs ir viens – katlumājas siltummainis būtu jānomaina pret jaunu, taču tas jādara savlaicīgi! 

Noslēgumā mazliet par runām , baumām un klačām, kuras tiek aktīvi tiražētas.

  1. Deputāte Baiba Siktāre publiski izplata informāciju, ka es esmu saņēmis kukuli par to, ka esmu lobējis katla remonta veicēju SIA Rūpnīca Orions.  Pieļauju, ka viņai ir stipri vājas zināšanas par to, kas draud par nepatiesas un apmelojošas informācijas izplatīšanu. Laikam nāksies iepazīstināt ar šo opciju.
  2. Uzskatu, ka Jurģis Rācenis, kura pienākums ir kapitālsabiedrību uzraudzība, personiski atbildīgs par to, ka SIA Saimniekserviss nav veicis siltummaiņa remontu, lai gan par šo problēmu esmu runājis domes sēdē 2018. gada pavasarī un pievērsis viņa uzmanību šim jautājumam. No viņa puses nav bijušas nekādas darbības. 
  3. Uzskatu, ka domes vadība gada laikā neko nav paveikusi, lai risinātu katla tehniskās problēmas, izņemot nemitīgu vainas novelšanu uz mani vai iepriekšējo SIA vadītāju. Tiek izplatītas baumas un nepatiesa informācija gan par remontu, gan par manu it kā finansiālo ieinteresētību katla tehniskajās problēmās.

  Pateicoties domes vadības paranoiskajām bailēm un pilnīgam juridiskajam analfabētismam,  alojiešiem nāksies salt ilgstoši, jo katla remontu vairs nedrīkst veikt vietējie uzņēmēji, kuriem ir gan zināšanas, gan iespējas reaģēt nekavējoties, bet ir pazīstami ar mani.  

  Ir dzirdēta informācija, ka tiek meklētas iespējas pievienot siltumtrasei pagaidu katlu , kas darbojas ar dīzeļdegvielu.  Pieļauju, ka tas būtiski sadārdzinās siltuma izmaksas. Zinot gan domes, gan SIA Saimniekservisa finansiālo stāvokli – pieļauju iespēju, ka siltuma izmaksas gulsies uz iedzīvotāju pleciem. 

   Diemžēl nākas secināt, ka pēdējā gada laikā domes vadības prioritātes nav vērstas cilvēku vajadzību apmierināšanai, bet gan atsevišķu indivīdu iegribu realizēšanai. 

  Joprojām uzskatu, ka ir iespējams novērst avārijas situāciju katlu mājā, izmantojot risinājumu ar svelmjcauruļu oderēšanu. 

 

 

 

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Šajā vietnē surogātpasta samazināšanai tiek izmantots Akismet. Uzziniet, kā tiek apstrādāti jūsu komentāru dati.