Svarīga lasāmviela ikvienam Alojas novada iedzīvotājam!

Sveicināti Alojas novada iedzīvotāji!

Strauji tuvojas tas brīdis, kad būs jāpieņem lēmums!

Pavisam drīz, 3 .jūnijā, Jums , jā, tieši JUMS, būs jāizdara izvēle par to, kurš sēdēs pie domes galda nākošos 4 gadus. Tieši JUMS nu plecos krauta atbildīga nasta. Jau šobrīd Jūsu prātus, domas un pārliecību cenšas nolasīt un mainīt visi kandidātu saraksti no dažādām partijām. Turpinās solījumi, turpinās gadiem vecās tradīcijas. Ikviens, daudzmaz vertikāli stāvošs objekts, tiek aplaimots ar uzlīmēm vai plakātiem ar smukām glancētām sejām. Solījumi birst kā no pārpilnības raga! Sola jau par brīvu visus nākotnes baseinos peldināt un gandrīz vai putna pienu katram pienest. Paliek tikai viens svarīgs jautājums!?Tas ikvienam  būtu jāpajautā sev! Kas man, konkrēti, tieši MAN!, būs no visiem šiem solījumiem? Vai man būs drošāk dzīvot novadā, vai staicelieši varēs dzer tīru ūdeni un būt pārliecināti, ka kanalizācijas ūdeņi neietek pa taisno Salacā? Vai Staicelē, Lielā ielā, 21.gadsimtā, gandrīz pilsētas centrā, joprojām ir āra tualetes un koplietošanas ūdenskrāns uz ielas!? Vai Alojā cilvēki joprojām gatavi maksāt augstus siltuma tarifus, jo siltumtrasēs zudumi ir 50%, vai maksāt par komunālajiem pakalpojumiem, kur attīrīšanas saņem vairākkārt lielāku notekūdeņu daudzumu, nekā tiek padots ūdens ūdensvadā!? Izrādās, ka alojieši maksā par to, ka tiek susināts purvs pie ceļiniekiem, jo “kaut kur ir pušu kanalizācijas vads”. Šādu atbildi jau dzirdu 3 un vairāk gadus! Vai Ozolmuižas mūžīgi mūžos būt nomalei? Vai Vilzēnos , Braslavā, Urgā, Vīķos, Rozēnos visas iedzīvotāju vajadzības ir uzklausītas un tiek risinātas?  Katrs novada iedzīvotājs zina, kas viņam sāp un traucē!

Mēs nemācīsim jūs ne sēt, ne pļaut! Nemācīsim, kur jums bērnus peldēt vest! Mēs rosināsim jūs DOMĀT! Katram, tā kārtīgi, no sirds!

Šeit jūs atradīsiet darba uzdevumu nākošajiem 4 gadiem, mums – topošajiem deputātiem! Lasiet , domājiet un rīkojieties!

Politiskās partijas KPV.LV Alojas novada domes deputātu kandidātu

Vēlēšanu programmas

paskaidrojošā daļa

 

-pārvaldē;

1. Līdz 2018. gada decembrim izveidosim efektīvu, uz speciālistiem balstītu, iedzīvotājiem pieejamu, novada pārvaldi.​​ 

 • Tas nozīmē – beidzot sakārtosim pārvaldes sistēmu tā, lai katrs darbinieks zinātu viņam uzticētos pienākumus! Dokumentu aprite būs skaidra un jebkuram iedzīvotājam ērta. Izskaudīsim “dokumentu futbolu” novadā! Ja cilvēks vēršas pie jebkura domes speciālista, tad viņš netiks sūtīts tālāk pie nākoša darbinieka, bet gan uzklausīts un viņa problēmai rasts risinājums.

2. skaidri noteiksim lēmējvaras (deputātu) un izpildvaras (domes darbinieku) pienākumus un tiesības.

 • Šobrīd novadā valda zināmā mēra diktatūra. Bez domes priekšsēdētāja piekrišanas netiek risināti nekādi jautājumi. Mūsuprāt, tas nav pieļaujami! Tā vietā, lai domes izpilddirektors pildītu domes lēmumus un nodarbotos ar saimniecisko jautājumu risināšanas, viņš spiests katru savu darbību saskaņot ar priekšsēdētāju. Jau šobrīd likums skaidri nosaka katras varas struktūras pienākumus un tiesības. Deputātiem ir jāpieņem lēmumi balstoties uz speciālistu sagatavotiem atzinumiem un dokumentiem. Protams – deputātiem jāsniedz savi priekšlikumi, lēmumiem jābūt atbildīgiem un izsvērtiem, ar pārdomātu perspektīvu. Nav pieļaujama deputātu iejaukšanās domes lēmumu izpildes gaitā! Katram savi pienākumi jāpilda ar vislielāko atbildības sajūtu un atbilstoši likumiem.

3. novada budžetu sastādīsim balstoties uz novada attīstības plānā paredzēto un vismaz trīs gadu perspektīvā. Novada attīstības plānu veidosim atbilstoši sabiedrības interesēm.

 • No tā cik rūpīgi tiek sagatavots budžets atkarīga visa novada nākotne. Līdzekļu piešķiršana būs pārdomāta un apsvērta gan no ekonomiskā, gan iedzīvotāju interešu skatupunkta. Liela vērība tiks pievērsta līdzekļu ietaupīšanai gan par elektroenerģiju , gan komunālajiem pakalpojumiem. Nav pieļaujama iestāžu​​ apsildīšana tādā pašā apjomā gan darba dienās, gan brīvdienās. Pašvaldībai jākļūst par paraugu energoresursu taupīgā izlietošanā!

4. atbalstīsim domes speciālistu un darbinieku apmācības, zināšanu pilnveidošanu un kvalifikācijas celšanu.

 • Īpaša uzmanība tiks pievērsta domes darbinieku apmācībai par attieksmi pret apmeklētājiem. Ikvienam jājūtas gaidītam un darbinieku uzvedībai jābūt cieņpilnai pret jebkuru cilvēku. Jāpaaugstina darbinieku zināšanas un prasmes, lai varētu sniegt vislabāko apkalpošanu un domes darbs būtu profesionāls visos līmeņos.

5. iesaistīsim nevalstiskās organizācijas, novada iedzīvotājus, senioru un jauniešu organizācijas domes lēmumu pieņemšanā, lai panāktu vislabāko rezultātu pēc iespējas lielākam iedzīvotāju skaitam.

 • Ikviens ierosinājums tiks uzklausīts un dome pieņems lēmumus, kas būs saprotami iedzīvotājam!

6. izveidosim izbraukuma klientu apkalpošanas centru, kas tuvinās pašvaldību ikvienam iedzīvotājam pat attālākajās novada vietās.

 • Pašreiz iedzīvotajiem no attālākajām novada vietām jātērē savs laiks un līdzekļi, lai nokļūtu līdz tuvākajam domes pakalpojuma punktam. Mūsdienās daudz dažādu, ar ikdienas dzīvi saistītu lietu, arvien vairāk pārvietojas uz virtuālo vidi internetā. Ne visi izdzīvotāji vēlas izmantot un jūtas zinoši jaunajās tehnoloģijās, kas liedz pilnvērtīgi izmantot visas pašvaldības un valsts piedāvātās iespējas. Mēs atrisināsim šo problēmu, ieviešot mobilo klientu apkalpošanas centru. Tas būs aprīkots mikroautobuss ar visām nepieciešamajām iekārtām un apmācītiem darbiniekiem, lai iedzīvotājs varētu saņemt pakalpojumu savas mājas pagalmā.

7. pašvaldības iestāžu sadarbība kļūs par ikdienu.​​ Ieviesīsim vienu vienotu telefona numuru saziņai ar pašvaldību.

 • Mūsdienās visu nosaka informācijas piekļuve un apmaiņa. Lai padarītu pašvaldību viegli sasniedzamu – ieviesīsim vienu telefona numuru saziņai ar jebkuru pašvaldības speciālistu.

8.​​ būvējot vai atjaunojot pašvaldības īpašumus piesaistīsim ekspertus, lai​​ nepieļautu , ka nelietderīgi tiek tērēta nodokļu maksātāju nauda un objekti nav pilnvērtīgi izmantojami.

 

 • Celtniecības un remonta process ir gana sarežģīts, lai pret to attiektos vieglprātīgi! Mēs noteikti izmantosim speciālistu palīdzību, lai paveiktie darbi​​ būtu kvalitatīvi un ilgi kalpotu. Pašvaldības īpašumiem jābūt uzturētiem labā kārtībā! Katra jaunas ēkas celtniecība apsverama no visām pusēm un darāma tikai tad, kad visas neskaidrības novērstas!

Novada pārvaldei jākļūst par iedzīvotājiem draudzīgu un atvērtu iestādi. Pašvaldības līdzekļi tērējami tikai un vienīgi sabiedrības vajadzībām!

-izglītībā​​ un​​ kultūrā;

1. līdz 2018. gada decembrim Staicelē un Puikulē izveidosim jaunas un mūsdienīgas bērnu dārza telpas.

 • Novada nākotne cieši saistīta ar jauno paaudzi un jaunajām ģimenēm. Izvērtējot izdevumu daļu, kura pašvaldībā tiek tērēta ēku uzturēšanai bērnudārza vajadzībām, esam nonākuši pie secinājuma, ka mēs zinām kā nodrošināt Staiceles un Puikules bērnus ar jaunām un modernām telpām. Kā to panākt? Nekā sarežģīta! Braucot komandējumos uz Skandināvijas valstīm, mūsu komandas biedri ievēroja, mūsuprāt, ļoti pārdomātu un ekonomiski pamatotu risinājumu sabiedrisko ēku celtniecībā. Reti kur var sastapt sabiedriskās ēkas, kuras būtu nepraktiskas vai par dārgu naudu realizētas kāda arhitekta idejas. Pārsvarā visur tiek izmantotas moduļveida mājas, kas ērti pielāgojamas mainīgajām vajadzībām un izmantošanas mērķiem. Protams, ir dzirdēti pārmetumi, ka mēs vēlamies visus sadzīt dzīvot konteineros un visas iestādes izskatīsies vienādi. Mēs uz šādiem pārmetumiem varam atbildēt no bērnu un vecāku skatupunkta. Kas mums ir svarīgāks? Vai ēkas viena no otras atšķirtos ar dažāda veida arhitekta izpausmēm, kas ne vienmēr sniedz praktiskumu telpām, vai bērnu labsajūtu, ja telpas ir gaišas ērtas un modernas?! Mūsu atbilde – bērna intereses ir vissvarīgākās! Mūsu viedoklis – lai risinātu bērnudārzu telpu jautājumu mēs meklēsim variantus kā uzstādīt moduļu tipa ēkas, kas atbilstu visām jaunākajām prasībām, un tās nebūt neatgādina konteinerus! Arī Alojas un Vilzēnu un Ozolmuižas bērnudārzi sagaidīs labas ziņas no mūsu komandas.

2. līdz 2018. gada decembrim izstrādāsim reālu un iedzīvotāju prasībām atbilstošu izglītības attīstības plānu, kas balstīts uz vecāku un bērnu interesēm.

 • Pašreizējais plāns, ko tik skaļi cildina ZZS un NA, ir pilnībā izgāzies. Neviens no plānā minētajiem pasākumiem vai nav sācies, vai noslēdzies ar taustāmu rezultātu. Esošā plāna galvenais mērķis bija nevis rūpēties par bērniem, skolniekiem, bet gan dažu amatu saglabāšanu novada skolās un dažu deputātu ambīciju auglis! Novada izglītības sistēmas problēma ir viena – nežēlīga iekšējā konkurence starp skolām. Tā vietā, lai skolas strādātu vienoti, stātos pretim izaicinājumiem no pārējo novadu puses, Alojas novadā notiek matu skaldīšana un lepošanās ar to, cik skolnieku vienai skolai izdevies pārvilināt no otras. Šobrīd​​ skolās strādā​​ arī tādi​​ skolotāji, kas nav motivēti ieviest jaunas apmācības metodes, nav vēlmes augt līdzi laikam! Daļēji tas skaidrojams ar pieminēto konkurenci, bet daļēji ar nevēlēšanos skolām sadarboties savstarpēji.

Mūsu komandas risinājums! Vispirms jāapzina, ko vēlas vecāki, kādu skolu viņi vēlas saviem bērniem. Tad jāsaprot, ko mūsu skolas vispār spēj! Mūsuprāt – Staiceles skolai ir brīnišķīgas attīstības iespējas, izmantojot jau esošās ēkas, kļūt par vietu, kur bērni saprastu, kas viņi vēlās būt nākotnē! Jau no mazotnes, izpētot bērna intereses, būtu iespējams izaudzināt jaunos inženierus - praktiķus, vidējā posma speciālistus - virpotājus, metinātājus, kokapstrādes meistarus, darbagaldu operatorus. Dot bērniem praktiskas iemaņas elementārajās sadzīves lietās. Alojas skola pulcinātu skolniekus, kuru mērķis ir studēt, darboties zinātnes jomās. Ozolmuiža būtu piemērota vieta bērniem, kuriem nepieciešama īpaša pieeja mācīšanās procesam. Nepieļaujams ir fakts, ka skolas savstarpēji konkurē! Mēs uzskatām, ka skolai jādarbojas kā vienotam veidojumam, neatkarīgi no tā cik ēkās un vietās tā atrodas, ar skatu uz rītdienu.

3. atbalstīsim visu izglītības iestāžu modernizāciju īpaši pievēršot uzmanību ikdienas dzīvei nepieciešamo zināšanu apguvei.

 • Ikdiena, ar kuru sastopas sociālā dienesta darbinieki, liek mums kārtīgi pārdomāt, vai šobrīd pusaudži ir gatavi patstāvīgai dzīvei. Arvien vairāk jāsaskaras ar to, ka ģimenē nevēlas, nespēj, nemāk iemācīt lietas, kas vēlāk būs jāzina. Jau šobrīd daļa jauno māmiņu neprot pagatavot pilnvērtīgu ēdienu sev un bērnam, neprot samaksāt rēķinus, plānot ģimenes budžetu. Mūsuprāt, skolai jākļūst par vietu, kur šīs iemaņas sākt mācīt bērniem jau no mazotnes. Skolai, apvienojot spēkus ar sociālo dienestu un bāriņtiesu, sistemātiski un profesionāli jāsniedz palīdzību ģimenēm, kuras ir pazaudējušas šīs iemaņas. Skolā, plānojot attīstību, būtu jāapsver iespēja ierīkot mājas videi pietuvinātu klasi, kurā varētu apgūt zaudētās prasmes. Vienlaikus, būtu izskatāma iespēja piedāvāt apgūt zināšanas pamata līmeni par santehniku, elektrību, apkuri un ugunsdrošību.

4. veicināsim mūsdienīgu izglītības metožu ieviešanu un jaunu speciālistu piesaisti novada izglītības iestādēm.

 • Mūsu mērķis – padarīt skolu par vietu uz kurieni bērni vēlas doties un nevēlētos pamest. Kur mācību process būtu aizraujošs un vide mūsdienīga. Lai to varētu paveikt, mums ir nepieciešams jauns piegājiens gan jauno speciālistu atlasei, gan mācīšanās kvalitātes uzlabošanai. Lai piesaistītu jaunus speciālistus, mēs parūpēsimies par to, lai katram no viņiem būtu pieejams savs dzīvoklis. Piesaistot jaunos speciālistus, uzstādīsim katram no viņiem sasniedzamo mērķi. Novadam svarīgi iegūt jaunu piegājienu gan mācību procesam, gan bērnu, vecāku, pedagogu un skolas kopdarbību.

 

5. līdz 2018. gada decembrim Braslavas bibliotēka iegūs atjaunotas telpas.

 • Apzinoties Braslavas bibliotēkas lielo nozīmi ciema sabiedriskajā dzīvē, mēs izremontēsim telpas un veidosim patīkamu vidi visiem bibliotēkas apmeklētājiem. Tas ir paveicams un cilvēkiem nepieciešams!

6. atbalstīsim jaunu zināšanu un iemaņu apguvi jaunajām ģimenēm un bērniem no dzimšanas brīža.

 • Šis punkts cieši sasaucas ar 3. punktu. Papildinot, gribam uzsvērt, ka pašvaldībai rūpes par saviem iedzīvotājiem jāizrāda ne tikai problēmu gadījumos. Novads, gudri izmantojot pieejamos resursus, var palīdzēt jaunajām ģimenēm justies aprūpētām un drošām ikvienā dzīves brīdī.​​ 

7.​​ izstrādāsim un uzsāksim ieviest reālu plānu kultūras attīstībai novadā, ņemot vērā katras vietas unikālo vēsturi un mantojumu.

 • Novada stiprumu parāda kultūras dzīve. Tas ir kā spogulis, kas ataino sabiedrības spēju baudīt kultūras un mākslas pasauli. Mūsuprāt, šobrīd kultūras dzīve tiek plānota haotiski un daudz pasākumu notiek vienlaikus. Izpaliek savstarpējā komunikācija, kopīgu pasākumu trūkums. Pamazām gan lietas virzās uz labo pusi, bet ne tik veiksmīgi kā to vēlās iedzīvotāji. Mēs izpētīsim problēmu cēloņus, motivēsim darbiniekus nebaidīties eksperimentēt un realizēt idejas. Joprojām nav pilnībā izmantots mantojums, kas sakrājies par dažādām svarīgām norisēm gan novadā, gan mums apkārt.

8. atbalstīsim speciālistu un iedzīvotāju ierosinājumus kultūras dzīves dažādošanai.

 • Ikvienam pasākumam jāpulcina pēc iespējas lielāks iedzīvotāju skaits, jāņem vērā kultūras baudītāju ieteikumi un, kopā ar speciālistiem, jāpārvērš svētkos.​​ 

9. veicināsim dažādu iedzīvotāju vecuma grupu iesaistīšanos novada kultūras dzīvē.

 • Māksla un kultūra izpaužas nebeidzamās variācijās. Novadā ikvienam jādod iespēja sevi realizēt kādā no kultūras un mākslas veidiem. Mēs šeit saskatām būtisku iespēju izveidot bāzi dažādu mākslas un kultūras veidu attīstībai caur mūzikas un mākslas skolu, kultūras namu un nevalstisko organizāciju sadarbības modeli.​​ 

 

-uzņēmējdarbībā;

1. lai piesaistītu vietējo kapitālu, līdz 2019. gada decembrim izveidosim krājaizdevumu sabiedrību.

 • Šī doma jau tikusi lolota gadiem. Mēs patiesi ticam, ka kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība ļaus uzplaukt vietējiem uzņēmējiem, cilvēkiem piepildīt savus mazos sapnīšus un kopumā iegūs viss novads. Jau šobrīd ir izveidojies pulciņš cilvēku, kuri​​ gatavi iesaistīties. Mēs uzskatām, ka novada domei jābūt vienai no atbalstītājiem un jāsniedz visaptverošs atbalsts idejai. Noteikti būs vajadzīgi labi finanšu speciālisti, kuri vadīs sabiedrību. Mūsuprāt – kooperatīvajām krājaizdevu sabiedrībām pieder nākotne!​​ Jau reiz tās savu varēšanu parādījušas, Latviju padarot Eiropā par vienu no vadošajām lauksaimniecības produktu ražotājvalstīm! Mēs ticam, ka to varam izdarīt vēlreiz! Novadā jau ir piemērs tam, ka esam tuvu​​ pasaules​​ līderiem​​ bioloģiskās cietes ražošanā!​​ 

2. līdz 2018. gada decembrim sagatavosim novadā pieejamo attīstības iespēju, infrastruktūras un resursu datu bāzi, kura būs viegli pieejama jebkuram interesentam.

 • Pēdējā laikā no dažādu partiju mutēm dzirdam – ja mūs ievēlēs- mēs (dome) radīsim jaunas darba vietas! Tie visi ir tukši vārdi! Dome pati radīt jaunas darba vietas var tikai pieņemot darbā jaunus cilvēkus! Vai iedzīvotājiem to vajag? Mūsuprāt – nē! Lai novadā rastos jauni uzņēmēji, mums vajag viņiem sagādāt informāciju par to, kas pie mums ir pieejams. Kādas telpas, elektrības jaudas, ūdens un kanalizācijas​​ pieslēgumi. Zemes īpašumi, kuri​​ varētu būt izmantojami uzņēmējdarbībai. Un ne tikai pašvaldībai piederošie. Mēs aptaujāsim arī privātīpašniekus par vēlmi iekļauties kopējā​​ informācijas apritē. ​​ Tam visam jābūt pieejamam ikvienam​​ iespējamajam uzņēmējam. Novadam ir brīnišķīga iespēja attīstīt gan ražošanu, gan apkalpojošo sfēru uzņēmējdarbību. Zaļā veloceliņa projekts vien dos iespēju attīstīt dažādu pakalpojumu piedāvājumu velo tūrisma jomā. Mēs zinām, ka varam to paveikt!

3. aktīvi atbalstīsim vietējos uzņēmējus ārējo tirgu apgūšanā.

 • Līdz šim mēs esam dzirdējuši neskaitāmas runas un spriedelējumus par domes īpašo ieguldījumu savu uzņēmēju atbalstam. Teorētiski, tāds jau pastāv! Tikai tiem,​​ īpaši pietuvinātajiem,​​ uzņēmējiem. Pārējo intereses atstātas novārtā. Mūsu viedoklis ir tāds – jebkādos veidos, atbalstot ar finansējumu, palīdzot piedalīties izstādēs, aicinot rakstīt projektus, organizēt mācības par iespējām strādāt lielākos tirgos, jāstiprina novada uzņēmēju konkurētspēja.​​ 

4. atbalstīsim ikviena novada uzņēmēja iniciatīvu un rūpēsimies par uzņēmējiem pievilcīgas vides​​ un infrastruktūras​​ izveidošanu.

 • Svarīgi​​ atbalstīt ikvienu uzņēmēju pašā​​ darbības sākumā. Jau tā lielais risks un uztraukums reizēm bremzē pieņemt drosmīgus lēmumus. Mūsuprāt – domei jābūt reizē​​ gan​​ padomdevējam, gan atbalstam.​​ 

5. līdz 2018. gada decembrim izveidosim iedzīvotājiem izdevīgu pasažieru pārvadājumu sistēmu sadarbībā ar tuvākajām lielajām pilsētām un uzņēmējiem.

 • Vairāku gadu garumā mēdījos dzirdam gaušanos no dažādu ierēdņu un darboņu puses, ka pasažieru pārvadājumi nav rentabli laukos un tiek meklēts iemesls slēgt regulāros ( ja tos tā var nodēvēt!) ​​ autobusu maršrutus. Mūsuprāt, pašvaldībai būtu skaidri jāpasaka, ka novada iedzīvotāju prioritāte ir ērti, ātri, un kvalitatīvi pasažieru pārvadājumi no novada līdz lielajām pilsētām- Valmieru, Limbažiem. Ja to nespēs izdarīt valsts struktūras, tad pašvaldība radīs iespēju to nodrošināt. Sadarbībā ar lielākajiem darba devējiem novadā, organizēsim darbiniekiem transportu ērtai nokļūšanai uz/no darba.

6. izveidosim reālu uzņēmēju un novada domes sadarbības padomi.

 • Domei ir svarīgi​​ visu novada uzņēmēju​​ viedokļi. Mēs pieliksim visas pūles, lai būtu iespēja ikvienam novada uzņēmējam paust savas domas un idejas. Sadarbības padomei jāstrādā konstruktīvi un uz abpusējas uzticības pamatiem.

7. sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām, organizēsim kursus, lai novada esošie un topošie uzņēmēji spētu piedāvāt savus produktus/pakalpojumus atbilstoši mūsdienu standartiem un​​ tirgus prasībām.

 • Ikdienas darbos iegrimušiem, uzņēmējiem pietrūkst laika organizēt sev svarīgas mācības, kas ļautu paaugstināt uzņēmuma konkurētspēju,​​ ģenerēt​​ jaunu​​ ideju vai iegūt zināšanas, kas palīdz atrisināt kādu problēmu. Mēs varam​​ to izdarīt kopīgi. Domei ir svarīgi dažādos veidos palīdzēt saviem iedzīvotājiem!​​ 

8.​​ pārcelsim Alojas tirgu patērētajiem un tirgotajiem izdevīgā vietā. Izveidosim atbilstošas tirdzniecības platības Ungurpilī un Rozēnos.

 • Alojas tirgus jau sen nonācis viedokļu krustugunīs. Iepriekšējā vieta pie Rīgas ielas 4 bija ļoti bīstama no ceļu satiksmes viedokļa un neatbilda mūsdienīgām tirgus prasībām. Arī šī brīža tirgus laukums nav ērts ne iedzīvotājiem, ne tirgotājiem. Atrodas nosacīti nomalē un nav līdz galam iekārtots, kā par to lēma deputāti. Mēs atbalstīsim tirgus nonākšanu atpakaļ Alojas centrā. Mūsuprāt, sakārtojot vidi un laukumu, tirgum jāatgriežas uz pašvaldības zemesgabala starp Rīgas ielas 2 un 4 numuru. Tas izdarāms ar minimāliem ieguldījumiem un neprasa ilgstošas procedūras.

 • Tirgus laukums Ungurpilī pie šķūņa jau ir kļuvis par šauru un arī apdraud iedzīvotājus no ceļu satiksmes viedokļa.​​ Izkopjot Vairogi 2 mājas apkārtni, varētu radīt pievilcīgu vietu tirgošanās vajadzībām. Pie reizes pašvaldība arī sakārtotu savu īpašumu. Mūsuprāt tas ļautu cilvēkiem justies droši iepērkoties.

 • Rozēnos tirgošanās pie veikala arī ir liels izaicinājums ne tikai pārdevējiem un pircējiem, bet arī garāmbraucošajiem autovadītājiem.​​ Mēs piedāvāsim sakārtot laukumu drošākā vietā un tikpat ērtā kā iedzīvotājiem, tā tirgotājiem. Drošība ir pirmajā vietā!

 

 

-​​ tūrismā;

1. atbalstīsim Zaļā veloceliņa izbūvi pa dzelzceļa līnijām un apkārtējās infrastruktūras attīstību.

 • Šobrīd Zaļā veloceliņa projekts tuvojas noslēguma fāzei. Šovasar notiks virsmas sagatavošana , lai tas būtu izbraucams ar velosipēdiem. Puikules stacija, mūsuprāt, varētu kļūt par informācijas punktu tiem velosipēdistiem, kuri vēlētos savu ceļojumu sākt vai beigt šajā stacijā. Alojā, stacijas mājā, pašvaldība varētu veicināt biedrību aktivitāti, sakārtojot telpas. Šeit varētu atrasties velosipēdu apkopes darbnīca,​​ velosipēdu nomas punkts,​​ kas sniegtu palīdzību tehnisku ķibeļu risināšanā. Ikviena ideja kā padarīt veloceliņu ērtu lietošanai un draudzīgu braucējiem tiks izskatīta un atbalstīta.

2. līdz 2020.gada decembrim sadarbībā ar uzņēmējiem, izveidosim tūristu prasībām atbilstošu naktsmāju un atpūtas vietu tīklu.

 • Pašvaldībai būtu skaidri jāpasaka, ka novadā būtu vajadzīgas noteikts skaits naktsmītņu. No savas puses dome varētu sniegt dažāda veida atbalstu ikvienam uzņēmējam, kurš vēlētos attīstīt naktsmītņu biznesu novadā.

4. Salacas krastos izveidosim vietas tūristu atpūtai un aprīkojuma apkalpošanai.

 • Nav pieļaujama situācija, ka novadam ar unikālu dabas objektu – Salacu, nav savas stratēģijas un konkrēta rīcības plāna upes pielāgošanai tūrisma kustībai. Vēlamies rosināt nevalstiskās organizācijas uzņemties rūpes par tūristu apkalpošanu un iesaistīt tās upes krastu iekopšanā.​​ Atbalstīsim uzņēmēju aktivitātes veidojot laivu un telšu nomas punktus.

5. līdz 2019. gada decembrim sagatavosim novada tūrisma objektu apkopojumu, kurā iekļausim arī netradicionālā tūrisma objektus.

 • Kā jebkurā lietā, informācijai ir liels spēks. Esam gatavi uzklausīt tūrisma speciālistu viedokļus par nepieciešamajām izmaiņām tūrisma informācijas lauciņā. Šobrīd nav profesionāla un uz klientu vērsta apkopojuma par novadā​​ pieejamajām tūrisma vietām. Jāturpina darbs pie jaunu tūrisma veidu ieviešanas, kas balstītas uz modernajām tehnoloģijām.

 

- sporta aktivitātēs, veselībā, sociālajā aprūpē

1. Staicelē, līdz 2018. gada beigām, izveidosim Jauniešu centru.

 • Esam paredzējuši, ka Staicelē būs jauns bērnudārzs, kurš atradīsies pie skolas. Līdz ar to atbrīvosies telpas šī brīža bērnudārza atrašanās vietā. Mūsu plāns šajās telpās izvietot Jauniešu centru, kas apvienotu jauniešus, kuri vēlētos realizēt savas idejas brīvā laika pavadīšanai. Arī Čempiņa telpas būtu pielāgojamas jauniešu interešu realizēšanai.​​ 

2. sniegsim atbalstu gan esošajiem, gan topošajiem komandu un individuālajiem sporta veidiem.

 • Mēs atbalstīsim ikvienu individuālo vai komandu sporta veidu. Bez finansiāla atbalsta sniegsim arī visas iespējas gan ar pašvaldības telpām, gan transportu.

3. sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām un uzņēmējiem, izstrādāsim reālu rīcības plānu, un deleģēsim tām pašvaldības funkcijas, iedzīvotāju saturīga brīvā laika pavadīšanas ​​ un atpūtas organizēšanai.​​ 

 • Likumā par pašvaldībām ir paredzētas 22 autonomas funkcijas​​ (likums​​ Par pašvaldībām), kuras jārealizē domei. Taču likums atļauj dažas no šīm funkcijām nodot realizēšanai vietējām nevalstiskajām organizācijām.​​ 

4. attīstīsim novada sociālo pakalpojumu sniedzējus. Veicināsim Vīķu muižas atjaunošanu sociālo pakalpojumu sniegšanai.

 • Novada sociālo pakalpojumu sniedzēji arvien biežāk sastopas ar telpu trūkumu savu uzdevumu pildīšanai. Jo īpaši aktuāli tas ir Vīķos. Pašvaldībai valsts nodeva Vīķu muižu. Lai tur varētu ievietot pacientus, nepieciešams ieguldījums. Mūsuprāt, nepieciešams nekavējoties ieguldīt līdzekļus muižas sakārtošanai, lai mēs varam sniegt pakalpojumus arvien plašākam cilvēku lokam. Arī pārējos sociālo pakalpojumu sniedzēju apsaimniekotajos pašvaldības īpašumos būtu nepieciešams ieguldīt līdzekļus, lai paplašinātu pakalpojumu kvalitāti un kvantitāti.

5. ieviesīsim jaunus un kvalitatīvi uzlabosim pašreizējos sociālās palīdzības pakalpojumus.​​ 

 • Sadarbībā ar domes speciālistiem, meklēsim labākos iespējamos risinājumus kā sniegt arvien kvalitatīvākus pakalpojumus. Ikvienam cilvēkam jājūtas pasargātam​​ dzīves grūtajos brīžos. Tas ir pašvaldības uzdevums – rūpēties par katra novada iedzīvotāja labsajūtu!

 

 

-drošībā

1. līdz 2018. gadam izveidosim rīcībspējīgu pašvaldības policiju.

 • Beidzot ir jārīkojas un skaidri jāpasaka, ka šobrīd novadā nav pilnvērtīgi funkcionējošas pašvaldības policijas. Arī Valsts policija neplāno Alojas novadā pastiprināt savu klātbūtni ikdienā. Mēs nekavējoties ķersimies klāt un atrisināsim šo problēmu, izveidojot pilnvērtīgi funkcionējošu pašvaldības policiju, kas atbilstu iedzīvotāju vēlmēm un vajadzībām.​​ 

2. sabiedriskās vietas aprīkosim ar videonovērošanu, lai uzturētu kārtību.

 • Videokameru uzstādīšana sabiedriskajās vietās nebūt nav kaut kas īpašs. Tas palielina drošības līmeni un ļauj ātri reaģēt uz notikumiem. Kameras arīdzan palīdzētu pašvaldības policijai taupīt resursus un veikt pienākumus kvalitatīvāk. Šajā punktā minētās darbības ir cieši saistītas ar iepriekšējo punktu.​​ 

3. pilsētu un ciemu apgaismojums nodrošināsim visu diennakts tumšo laiku.

 • Pakāpeniski modernizējot apgaismes sistēmas apdzīvoto vietu centros. Tas ļaus īsā laikā pāriet uz apgaismojuma darbošanos visu tumšo diennakts laiku. Apgaismojums ļaus iedzīvotājiem justies drošāk.

4. nekavējoties realizēsim satiksmes drošības plānu, kas paredz ielu un ceļu marķēšanu kā arī ceļa zīmju un apzīmējumu izvietošanu.

 • Pašvaldība bija pasūtījusi un tika izgatavots satiksmes drošības plāns. Diemžēl, domes vadībai tas nelikās pietiekami nozīmīgs, lai ķertos pie plāna realizācijas. Mūsuprāt tas darāms nekavējoties. Nav pieļaujama situācija, ka ceļa zīmes uzstādītas neatbilstoši pastāvošajiem standartiem, horizontālai ceļa apzīmējums drīzāk izpelnās sirreālistiska mākslas darba nosaukumu nekā tam paredzēto nozīmi. Mūs uzdevums paveikt darbus, lai autovadītāji, riteņbraucēji un kājām gājēji zinātu kur un kā braukt vai iet droši.

5. veidosim ciešāku sadarbību ar VUGD un atbalstīsim brīvprātīgo ugunsdzēsēju kustību.

 • Lai arī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta brigādes atrašanās vieta ir Aloja, sadarbība un savstarpēja koordinācija ugunsnelaimes vai avārijas gadījumā ir nepietiekama. Mūsuprāt, būtu jāuzlabo apziņošanas sistēma, kas ļautu arī domes dienestiem laikus reaģēt uz notikušo nelaimi, sniedzot vajadzīgo palīdzību​​ cilvēkiem. Uzskatām, ka kopīgi ar VUGD jāizglīto cilvēki par ugunsdrošības jautājumiem, lai novērstu ugunsnelaimes.​​ 

 • Uzskatām, ka noteikti jāatbalsta brīvprātīgo ugunsdzēsēju kustība, kas ļautu jau laikus novērst lielākas nelaimes rašanos. Īpaši svarīgi pievērst uzmanību Staiceles pilsētai, kurā atrodas daudz ēku ar koka apbūvi, kas veicina ātru uguns izplatīšanos. Arī šeit būtu svarīgi veikt apmācības iedzīvotājiem un brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība noteikti var kalpot kā domes palīgs šajos jautājumos. Arī citās novada vietās atbalstāma šī brīvprātīgā kustība.​​ 

 

-komunālajā saimniecībā​​ 

1. līdz 2017. gada beigām, sadarbībā ar SIA “Alojas Saimniekserviss”, sagatavosim pamatotus komunālo pakalpojumu tarifus.

 • Šobrīd gandrīz ikviena novada iedzīvotāja galvenais rūpju iemesls ir komunālie tarifi un saņemtā pakalpojuma kvalitāte. Tika liktas cerības, ka, izveidojot jaunu pašvaldības uzņēmumu, izdosies sakārtot komunālo saimniecību. Taču gan uzņēmuma vadītāja, gan domes priekšsēdētāja, kurš pārstāvēja partiju LZS, destruktīvā darbība noveda pie šī brīža situācijas. Uzņēmums novests ļoti smagā finansiālā stāvoklī, tarifu aprēķini ir juceklīgi un nepamatoti. Mēs rīkosimies nekavējoties! Jāsaprot problēmu cēloņi un tie jānovērš. Par to, ka uzņēmums šobrīd piedzīvo grūtības, pie atbildības tiks saukti cilvēki, kas to nav pienācīgi kontrolējuši vai vadījuši. Mēs liekam lielas cerības uz jauno SIA Saimniekserviss vadītāju, kurš, mūsuprāt, spēs profesionāli sakārtot uzņēmumu un iedzīvotāji varēs saņemt kvalitatīvus pakalpojumus par pamatotām cenām.

2. sistemātiski veiksim pašvaldības dzīvokļu tehniskā stāvokļa uzlabošanu, paredzot gan kosmētiskos remontus, gan iekšējo sistēmu uzlabošanu.

 • Nekavējoties jāizbeidz prakse, ka pašvaldībai pārdodot mežus, saņemtā nauda tiek notērēta nelietderīgi. Mūsu uzskats ir, ka naudai jāatgriežas pašvaldības nekustāmajos īpašumos. Tas ir, jāveic pašvaldībai piederošo dzīvokļu remonti, komunikāciju nomaiņu un vispārēja īpašuma stāvokļa uzlabošana. Nav pieļaujama situācija, ka naudas līdzekļi tiek izlietoti dažādu pirkumu veikšanai, kas nenes labumu pašvaldības īpašumu nomniekiem.

3. atbalstīsim iedzīvotāju īpašumu pieslēgšanu ūdens un kanalizācijas sistēmām, kur tas ir pieejams.​​ 

 • Novada dažādās apdzīvotajās vietās ieguldītas lielas Eiropas savienības investīcijas. Diemžēl, vājās kontroles un zināšanu trūkums var novest pie tā, ka pašvaldībai nāksies daļu no investīcijām segt no kopējā budžeta. Tas notiks tādā​​ gadījumā, ja netiks izpildīti investoru uzstādītie sasniedzamie rādītāji. Gan pašvaldībai, gan iedzīvotājiem jāizprot šīs lietas nopietnību. Jārod risinājumi jaunu klientu piesaistei izbūvētajām ūdens un kanalizācijas sistēmām. Jāsakārto uzbūvētie objekti tā , lai to darbība būtu ilgmūžīga un efektīva. Mēs uzskatām, ka domei jāpiesaista pēc iespējas vairāk gan naudas gan cilvēkresursi, lai atrisinātu šī brīža problēmas. Lielākais un nozīmīgākais paveicamais darbs būt izbūvēt Staicelē jaunu ūdens un kanalizācijas sistēmu. To var paveikt, bet piepūle tur nepieciešama.

 

4. piesaistīsim finansējumu komunālo pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai visā novadā.

 • Turpināsim iesākto darbu pie SIA Saimniekserviss darba kvalitātes uzlabošanas un apzinot kritiskās vietas, piesaistīsim visus iespējamos līdzekļus, lai pēc iespējas mazāk iedzīvotāji izjustu neērtības no tā, ka tehnisku problēmu dēļ nav pieejams ūdens vai kanalizācijas novade ir kritiskā stāvoklī.

5. darīsim visu iespējamo, lai Staicelē būtu jauna un moderna ūdens un kanalizācijas sistēma,​​ 

 • Staiceles pilsētas iedzīvotāji ir pelnījuši cilvēka cienīgu dzīvi. Kvalitatīvam ūdenim jābūt pieejamam ikvienā vietā. Nepieņemami, ka joprojām​​ visās apdzīvotās vietās​​ ir mājas, kuru dzīvokļos joprojām nav tualešu. Pirms novadā plānot celt kādu lielu objektu, vispirms vajag padomāt par​​ naudas lietderīgu ieguldīšanu.

6. turpināsim tranzītceļa un pilsētas ielu atjaunošanu.

 • Staiceles tranzītceļš tiks pabeigts un atjaunots visā plānotajā apjomā. Arī pilsētu un ciemu ielas saņems savu daļu finansējuma, lai varētu savest tās kartībā. Mūsuprāt ir ļoti svarīgi, kopā ar Kocēnu novada domi un Latvijas Valsts ceļiem , realizēt ceļa atjaunošanu posmā Ozolmuiža - Dikļi. Uzskatām, ka Ozolmuižas attīstībai, šis ceļš ir vitāli nepieciešams! ​​ Ceļu uzlabošanas darbus aicināsim veikt kvalitatīvi un šo lietu ļoti pamatīgi pārbaudīsim.

Mums ir svarīga ikviena cilvēka labsajūta.​​ 

-vide

1. pilsētvidi plānosim un​​ veidosim​​ tā, lai​​ atbilstu​​ vietu vēsturiskajam raksturam,​​ būtu baudāma estētiski un lietojama praktiski.

 • Mēs uzskatām, ka ikviena vieta jau vēsturiski veidojusies ar savu īpašo pievilcību. Domājot gan par novada iedzīvotāju, gan mūsu viesu labsajūtu, mūsuprāt, jāveic dokumentu izpēte un jāizceļ tās lietas, kuras raksturīgas katrai konkrētai vietai.​​ Atbalstīsim nevalstisko organizāciju un iedzīvotāju ierosinājumus vides sakārtošanai.​​ 

2. ​​ atbalstīsim bioloģiskās un ekoloģiskās saimniekošanas veidus.

 • Rūpējoties par novadu kā vietu, kur var dzīvot droši un veselīgi, atbalstīsim bioloģisko un ekoloģisko saimniecību darbību, attiecīgi samazinot nekustāmā īpašuma nodokļus. Veicināsim šo saimniecību darbību un palīdzēsim iegūt plašāku atpazīstamību un jaunus tirgus produkcijas noietam. Mūsuprāt – dabai draudzīgā saimniekošana ir novada nākotne un kapitāls.​​ 

3. rūpēsimies par atkritumu apsaimniekošanu un apkārtējās vides tīrību.

 • Pašvaldībai ir pienākums rūpēties par atkritumu apsaimniekošanu. Patreiz pašvaldība, kā viens no ZAAO īpašniekiem, atkritumu apsaimniekošanu veic izmantojot minētās organizācijas pakalpojumus. Jau šobrīd ZAAO nodrošina piekļuvi datu bāzēm, kur uzrādītas mājsaimniecības un atkritumu konteineru skaits un tilpums. Pašvaldībai īpaša uzmanība būtu jāpievērš tām vietām, kur nav šo konteineru. Nav pieļaujama arī situācija, ka atkritumi tiek izgāzti dabā. Mēs panāksim to, ka zīmīgajās vietās, kur tiek izgāzti atkritumi, uzstādīsim mobilās videokameras, lai noķertu un sodītu vides piemēslotājus.​​ 

4. veicināsim vides zinību apguvi.

 • Mūsuprāt, ļoti svarīgi jau no mazām dienām ieaudzināt jaunajā paaudzē sapratni par vidi, tās daudzveidību un sekām, kas rodas, ja cilvēks tajā iejaucas. Šeit nav jautājums tikai par atkritumu izmešanu, bet gan arī par citām darbībām, kas atstāj iespaidu uz apkārtējo vidi. Skolām jāveicina jaunatnes zināšanas vides aizsardzības jomā.

 

-ārējā​​ sadarbība

1. sadarbosimies ar apkārtējiem novadiem kopīgos projektos.

 • Jau šobrīd starp Alojas, Mazsalacas, Salacgrīvas un Burtnieku novadiem noslēgts līgums par savstarpējo sadarbību dažādās jomās. Šī iespēja, jau no līguma noslēgšanas brīža, tiek izmantota ļoti vāji. Mūsuprāt, tas ir labs sākums, lai, apvienojot spēkus ar kaimiņiem, panāktu lielāku ietekmi gan valsts struktūrās, gan Eiropas mērogā. Burtnieku ezers un Salacas upe sniedz labu iespēju piesaistīt tūrisma, un ne tikai, biznesa interesi. Savukārt, tas radīs jaunas darbavietas. Kompleksi strādājot, iespējams panākt ļoti labus rezultātus. Mēs to apzināmies un esam gatavi darīt!

2. aizstāvēsim Alojas novada sabiedrības intereses visās valsts institūcijās.

 • Novads un tā iedzīvotāji mūsu uztverē ir kā maza valsts. Katram novadam piemīt savas intereses, kuras izvirzījuši iedzīvotāji. Līdz ar to, pašvaldības vadībai jāspēj pārstāvēt novada iedzīvotāju viedokli ikvienā valsts institūcijā. Mēs to varam un zinām kā!

3.​​ atbalstīsim noslēgtajos starpnovadu un starpvalstu līgumos paredzētās aktivitātes.​​ 

 • Ikviens noslēgts līgums paredz darbību kopumu, kuru paveikt uzņēmušies līguma partneri. Mēs nešaubīgi pildīsim visus noslēgtos līgumus, kas dod pienesumu novadam un tā iedzīvotājiem.

4. izmantosim visas iespējas popularizēt novadu kā drošu un uzticamu partneri.​​ 

 • Šobrīd pastāv neskaitāmi veidi, kā veicināt sava novada un iedzīvotāju aktivitāšu popularizēšanu gan Latvijā, gan Eiropas Savienībā, gan visā pasaulē. Mēs izmantosim visu iespējamos veidus, lai padarītu Alojas novada vārdu atpazīstamu.​​ 

5. meklēsim jaunas sadarbības iespējas, lai piesaistītu novadam jaunus iedzīvotājus.

 • Pēdējais punkts programmā apkopo visu iepriekš rakstīto. Cilvēks, ģimene, dzīves vieta un vide, labsajūta un drošība – tās ir lietas, kuras​​ mūsu saraksta cilvēki gatavi pārstāvēt, radīt, aizstāvēt un cīnīties, lai Alojas novads attīstītos! Nesolām gaismas pilis, tukšas lietas, neizdarāmus darbus! Mēs apliecinām, ka tāda ir mūsu PĀRLIECĪBA par novada nākotni un tā ir mūsu APŅEMŠANĀS to paveikt!

 

Mēs, politiskās partijas KPV.LV Alojas novada domes deputātu kandidāti, apsolām rūpēties par Alojas novada vienmērīgu attīstību, par sabiedrības līdzekļu caurspīdīgu un saimniecisku izlietošanu.​​ 

Mēs uzskatām, ka vienlīdz nozīmīgs ir ikviens novada iedzīvotājs!

 

14

 

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Šajā vietnē surogātpasta samazināšanai tiek izmantots Akismet. Uzziniet, kā tiek apstrādāti jūsu komentāru dati.