To be (siltums) or not to be(siltums).

Labdien novadnieki  01.08.

Pateicoties tam, ka saprātīgi domājošie deputāti mobilizējās un, necerot uz saprāta pamošanos opozīcijas pusē, pieņēma lēmumu vakardienas ārkārtas domes sēdē ( 31.07.) par to, ka katla remonts notiks un siltums būs!!!

Atsevišķi gan būtu vērtējams skolas direktores balsojums pret katla remontu, jo, manuprāt, viņa pieļāva krīzes situācijas rašanos skolā un apdraudēja savas iestādes darbību. Man patiesi žēl, ka politiskā izrēķināšanās jau ir sasniegusi tādu līmeni, kas atgādina kaitniecību un iedzīvotāju interešu ignorēšanu. Neviens arguments, kas tika likts pretī, nepiedāvāja citu variantu, kā  tehniski un praktiski risināt avārijas situāciju katlu mājā. Tā vietā notika kārtējā papīrīšu un informācijas prasīšana, kas deputātam ir pieejama arī bez šova domes sēdē!

Labdien novadnieki 28.07.

Domes sēdē tika pieņemts lēmums čabināt papīrus, nevis remontēt katlu.

Paldies LZS un NA frakcijai par brīnišķīgu dāvanu alojiešiem. Siltums nebūs. Bet būs kaudzēm redzējumu, pētījumu un skaitļu.

 

Labvakar novadnieki. (27.07.)

Laiks skrien vēja spārniem. Mēnesis apritējis jaunajā amatā. Ar ko tas palicis atmiņā?Ar to, ka atklājas arvien jaunas un jaunas lietas, kuras palikušas novārtā, pusdarītas vai neizdarītas. Diemžēl, tas atstāj ļoti lielu ietekmi uz visa novada iedzīvotājiem.

Lai gan šī vasara nelutina ar laika apstākļiem, tomēr ir pietiekoši silts, lai nedomātu par tuvojošos rudeni. Jo , piemēram, alojieši zina, ka apkures sezona sāksies un būs silti. Taču, pēc šīs dienas apvienotās komiteju sēdes, diezgan droši varu teikt, ka optimisms ir nevietā. Ar alojiešu likteni apkures sezonā šobrīd spēlējas LZS un NA frakcija. Liekas, ka nekas , izņemot izrādīšanos, šim veidojumam neinteresē. Mani gan nepamet sajūta, ka šajā frakcijā joprojām ir cilvēki, kuri spēj domāt patstāvīgi un pieņemt atbildīgus lēmumus, nevis klausās V. Bārdas un viņa līdzdziedātāju patētiskajos stāstos un puspatiesībās.

Jautāsiet – kur problēma? Problēma ir tur, ka deputātam kuram jābūt spējīgam patstāvīgi iegūt, apkopot , analizēt informāciju, to nespēj. Diemžēl, joprojām uzskatāmi tiek demonstrēts klajš analfabētisms un pilnīgs informācijas uztveres trūkums. Tā vietā, lai izmantotu par nodokļu naudu iegādāto dokumentu aprites sistēmu Namejs, sistemātiski tiek apgalvots , ka neesot nekur pieejama informācija par notiekošo pašvaldībā un neesot pieejami dokumenti. Tiek pārmests , ka darbinieki slēpjot informāciju no deputātiem un visādas citādas muļķības. Īpaši ar šādiem apgalvojumiem izceļas B. Siktāre. Nepamatoti tiek prasītas dažādas atskaites, redzējumi, plāni un dažādos citādos gudros vārdos nosaukti dokumenti, kas nerisina tā brīža problēmu, bet gan kalpo kā laika novilcināšana. Deputāti no šīs frakcijas kļuvuši nevis par atbildīgiem un gudriem novada iedzīvotāju pārstāvjiem, bet gan par tukšu salmu kūlējiem, piesedzoties ar patētiskām frāzēm un dažādām pamācībām, kas tiek dalītas gan darbiniekiem, gan pārējiem kolēģiem deputātiem. Skumjākais ir tas, ka paši runātāji, tad kad 3 gadus varēja pierādīt savu varēšanu, nemaz tik pareizi un nevainojami nebija. Šobrīd nākas risināt viņu radītās problēmas, kas tiešām radītas apzināti.

Un nu par siltumu un optimismu. Alojā jau 17 gadus uzcītīgi kalpo igauņu firmas Tamult ražotais apkures katls. Kā jau ikvienam cītīgam strādniekam, pienāk laiks ,kad veselība sašķiebjas. Tā noticis ar katlu, tas ir sācis tecēt tur , kur tam tā nav jābūt. Nu ir pienācis laiks veikt pamatīgāku remontu un modernizāciju. Sākot pētīt iespējas kā savest kārtībā katlu, nācās sastapties ar neskaitāmiem šķēršļiem. Neiedziļinoties citās izskatītajās iespējās, kas prasītu daudz laika līdz tiktu uzsākta siltuma ražošana, katla remontēšana un modernizācija ir lētākais un ātrākais variants, kā īsā laika sprīdī panākt vēlamo rezultātu. Sasniedzamais rezultāts tika uzstādīts šāds – katlu savest kārtībā, uzbūvēt atbilstošu apsaiti katlam, kas ļautu tam darboties ražotāja noteiktajā režīmā, uzstādīt modernu automātiku, kura ļautu katlu vadīt nevis četriem, bet tikai 1 operatoram. Katls pēc šī remonta varētu nokalpot vēl vismaz 10 gadus. SIA “Alojas novada saimniekserviss” valdes loceklis Tomass Lemberts kopā ar domes speciālistiem un vadību veica pārrunas ar visiem iespējamiem katlu remontētājiem. Tika veikts iepirkums, kura rezultātā izdevās piesaistīt vienu kompāniju, kura apņēmās darbu veikt par ~68000 EUR ar PVN. Tas tiešām nebija viegli, jo procesa gaitā nācās piedzīvot ļoti daudz sarežģītu situāciju, kuras jebkurā brīdī varēja pārvilkt svītru visam paveiktajam. Visi iesaistītie patiešām pašaizliedzīgi centās rast risinājumu katram izaicinājumam. Visiem deputātiem tika izsūtīta ar šo jautājumu saistīta informācija, kā arī visa lēmuma pieņemšanai nepieciešamā dokumentu pakete tika ievietota DVS Namejā. Jā, tā visa nebija pielikta pie komitejas jautājuma, bet , izmantojot mazliet pelēkās šūniņas, ātri atrodama pieminētajā sistēmā. Sākot izskatīt jautājumu komitejā, V.Bārdam radās dažādi jautājumi, kas saistīti ar šiem, sistēmā atrodamajiem , dokumentiem. Nepamet sajūta, ka tiešām šim deputātam ir grūtības ar dokumentu lasīšanu, informācijas uztveri un vēlēšanos savu darbu paveikt atbildīgi. Visi jautājumi, visas replikas bija virzītas uz to , lai pierādītu, ka esoša novada vadība ir pie vainas visās nelaimēs. Par nelaimi pašam V.Bārdam, viņš aizmirsis vienu lietu – viņa vadīšanas laikā ar SIA tika izdarītas darbības, kas novedušas pie šodienas situācijas, ka problēmas ar komunālo saimniecību jārisina ugunsdzēsības režīmā. Tās ir sekas autoritatīvai vadībai, totālam plānošanas trūkumam un nevēlēšanās risināt ikdienas problēmas. Šobrīd tas maksā un prasa atbildīgus lēmumus. Diemžēl lēmuma projekts par finansējuma piesaisti  katla modernizācijai šodienas komitejas sēdē tika izgāzts. Tā vietā tika piedāvāts murgains dokuments, kas nerisina reālo problēmu,  bet gan kārtējo reizi rada augsni laika vilcināšanai. Raksta beigās jums būs iespēja salīdzināt abus dokumentus. Secinājumi lai paliek jūsu ziņā.

Domāju, ka šodienas komiteja pierādīja LZS un NA frakcijas nevēlēšanos konstruktīvi strādāt visas sabiedrības vārdā, bet gan pierādīt savu sīko ego . Ceru, ka tomēr izdosies atrast iespēju iedzīvotājiem sarūpēt katla modernizācijai nepieciešamos līdzekļus. Varbūt kādam frakcijā tomēr modīsies veselais saprāts, nevis cenšanās ieriebt oponentiem?!

gerbs3

Latvijas Republika

 

ALOJAS NOVADA DOME

 

Reģ.Nr.90000060032, Jūras iela 13, Alojā, Alojas novadā, LV - 4064, tel.64023925, e – pasts:​​ dome@aloja.lv

 

LĒMUMS

 

28.07.2017.    ALOJĀ    Nr.

protokols Nr.#

 

 

 

 

Par SIA “Alojas Novada Saimniekserviss” pamatkapitāla palielināšanu katlu mājas​​ modernizācijai​​ Skolas ielā 6, Alojā

 

Alojas novada Dome izskatīja SIA “Alojas Novada Saimniekserviss” valdes locekļa T.Lemberta 2017.gada 25.jūlija iesniegumu (reģ.Nr.3-6/17/789) finansiāli atbalstīt apkures sistēmas modernizāciju un informē par sekojošo:

Alojas pilsētas katlu māja Skolas ielā 6, Alojā ir nodota ekspluatācijā 1999.gada 30.augustā ​​ un visu šo laiku tika ekspluatēta neveicot remontu. SIA “Alojas Novada Saimniekserviss” ir izsludinājis iepirkumu par apkures sistēmas modernizāciju. Ir pieteicies​​ viens pretendents SIA “Rūpnīca Orions”, kurš apņemas šos darbus veikt par 68 002​​ EUR (t.sk.PVN) apmērā.​​ ​​ Modernizācijas darbu apjoms ietver pilnīgu katlu mājas atjaunošanu, atbilstoši tehniskai specifikācijai un paredz nodrošināt automātisku darba režīmu un darba parametru kontroli, kuru veiks viens operators attālināti.

Ņemot vērā iepriekšminēto, pamatoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās​​ daļas 1.punktu, Alojas novada Dome, atklāti balsojot,​​ nolemj:

 • Palielināt SIA “Alojas Novada Saimniekserviss”, reģistrācijas​​ Nr. 44103091517, pamatkapitālu ar naudas ieguldījumu par 68 000,00 EUR (sešdesmit astoņi tūkstoši​​ euro, 00 centi)​​ katlu mājas​​ modernizācijai​​ Skolas ielā​​ 6, Alojā.

 • Finansējuma avots - pašvaldības aizņēmums​​ LR Valsts kasē.​​ 

 • Uzdot Administrācijas un personālvadības nodaļai sagatavot dokumentus SIA “Alojas Novada Saimniekserviss” pamatkapitāla palielināšanai.​​ 

 • Uzdot SIA “Alojas Novada Saimniekserviss” reģistrēt pamatkapitāla palielinājumu LR Komercreģistrā.

 • Atbildīgais par lēmuma izpildi Alojas novada​​ domes​​ izpilddirektora pienākumu izpildītājs.

 

 

 

 

 

saskaņā ar doto uzdevumu lēmuma projektu sagatavoja I.Baronova, lēmuma projekts saskaņots ar izpilddirektora pienākumu izpildītāju ​​ A.Krūmiņu​​ ​​ un finansisti M.Treimani.

 

gerbs3

Latvijas Republika

 

ALOJAS NOVADA DOME

 

Reģ.Nr.90000060032, Jūras iela 13, Alojā, Alojas novadā, LV - 4064, tel.64023925, e – pasts:​​ dome@aloja.lv

 

LĒMUMS

 

28.07.2017.    ALOJĀ    Nr.

protokols Nr.#

 

 

 

 

Par SIA “Alojas Novada Saimniekserviss” pamatkapitāla palielināšanu katlu mājas​​ modernizācijai​​ Skolas ielā 6, Alojā

 

 

Alojas novada​​ domes​​ apvienotā komiteja, atklāti balsojot,​​ nolemj:

 

 • Noraidīt lēmuma projektu kā nesagatavotu;

 • D.Vilnei nedēļas laikā organizēt informācijas​​ un atskaites​​ iesniegšanu deputātiem par minēto jautājumu iekļaujot sekojošu informāciju:

 • operatīvo bilanci;

 • naudas plūsmu;

 • iepirkuma dokumentāciju un rezultātus;

 • kalendāro grafiku par Eiropas naudas​​ piesaisti 4.3.1​​ specifiskā atbalsta mērķim;

 • kapitālieguldījumu un uzturēšanas izdevumu un efektivitātes salīdzinājumu ​​ jauna katla iegādei un esoša rekonstrukcijai.

 • Sniegt atbildes uz visiem iepriekšējiem pieprasījumiem par minēto tēmu.

 

 

 

 

 

Sagatavoja  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ V.Bārda

 

 

 

 

 

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Šajā vietnē surogātpasta samazināšanai tiek izmantots Akismet. Uzziniet, kā tiek apstrādāti jūsu komentāru dati.