Valsts kase asarām netic.

Labvakar novadnieki.

Šoreiz jo īpaši Alojas Ausekļa vidusskolas skolēni, vecāki, skolotāji un pārējie līdzjutēji.

Jau brīdinu iepriekš! Būs sausi fakti. Komentāri vēlāk. Te tikai dokumenti.

   Daži paskaidrojumi pie dokumentiem. Ja dokuments nav ekrānā redzams pilnībā, tad zem tā ir slaideris (pelēka josla) uz kuras ar peles kreiso taustiņu uzspiežot, pieturot un pavelkot pa labi vai pa kreisi var apskatīt visu dokumentu. Var izmantot arī bultiņas slaidera galos.

   Ja ir vēlēšanās pavingrot ar skaitļiem – apbruņojieties ar pacietību un kalkulatoru. Visas summas ir ar PVN.

   Vēl būtisks moments – Alojas novada budžetā NAV liekas naudas! Izdariet secinājumus!

Šis dokuments ir atbilstošs tam, par ko lēma Alojas novada dome 29.12.2018.

gerbs3

 

Latvijas Republika

ALOJAS NOVADA DOME

Reģ.Nr.90000060032, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV - 4064, tel.64023925, dome@aloja.lv

Alojā

 

Aizņēmuma ekonomiskais pamatojums

 

Īss projekta apraksts (projekta mērķis, kādas problēmas projekta īstenošana atrisinās, projekta kārtu skaits, plānotās aktivitātes, līdzšinējie darbi, projekta izpildes termiņi)

​​ 

Alojas Ausekļa vidusskola ir skaitliski lielākā​​ skola novadā, kurā​​ uz doto brīdi​​ mācās​​ 266​​ skolēni.​​ Tā ir vienīgā​​ Alojas​​ vidusskola novadā un pašvaldības​​ ilgtermiņa attīstības plānos ir saglabāt šo skolu.​​ Neveicot ēkas pārbūvi,​​ pašvaldība nevar nodrošināt skolēnu izglītību drošā vidē, jo ēka neatbilst Būvniecības likuma 9. panta​​ būtiskām​​ prasībām.​​ Tādēļ 2017. gadā​​ tika uzsākta ēkas pārbūve, kura​​ tiks īstenota no pašvaldības budžeta līdzekļiem, ņemot aizņēmumu LR Valsts kasē.

Pēc pārbūves izglītības iestāde piedzīvos pamatīgas pārmaiņas. Pilnībā tiks nomainīta apkures sistēma, kanalizācijas un ūdensvadu iekšējie tīkli, tāpat elektroinstalācija, tostarp uzstādīs LED apgaismojumu. Vides pieejamības nodrošināšanai skolēniem ar funkcionāliem traucējumiem, skolā uzstādīs liftu. Pilnībā nomainīs 1. stāva grīdas segumu, tostarp ieklās siltumizolāciju un hidroizolāciju, stiprinās 2.stāva grīdas ar sijām, siltinās bēniņus, mainīs iekšdurvis, mainīs visu iekšējo apdari, tajā skaitā sienas un griestus. Būtisks jaunums būs modernizētās dabaszinību, fizikas un datorzinību klases un moderna bibliotēka ar lasītavu. Tāpat uzstādīs videonovērošanas kameras, ierīkos ugunsgrēka atklāšanas sistēmu.​​ 

Lai realizētu šīs pārmaiņas,​​ Alojas novada dome 2017. gada​​ 12.​​ aprīlī noslēdza līgumu​​ ar​​ SIA “KROKS –R”​​ par​​ būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību Alojas Ausekļa vidusskolas Lielās​​ skolas ēkas​​ pārbūvei,​​ tehniskā projekta izstrādes​​ apmaksai​​ tika​​ saņemts aizņēmums no LR Valsts kases.​​ Tagad aizņēmums ir nepieciešams, lai segtu autoruzraudzības izmaksas - 13 342, 00 EUR.​​ 

Alojas novada dome 2018. gada 22. martā noslēdza līgumu​​ ar SIA “Firma L4”​​ par būvprojekta ekspertīzi​​ ar​​ Alojas Ausekļa vidusskolas Lielās skolas ēkas pārbūvei, šī līguma apmaksai tika​​ saņemts aizņēmums no valsts LR valsts kases.

Alojas novada dome 2018. gada decembrī​​ noslēdza līgumu ar​​ pilnsabiedrību “LATME Company, Business City” ​​ par​​ būvuzraudzību Alojas Ausekļa vidusskolas Lielās skolas ēkas pārbūvei. Aizņēmums​​ ​​ no LR Valsts kases ir nepieciešams, lai segtu​​ ​​ būvuzraudzības izmaksas - ​​ 20 436,90 EUR.

Alojas novada dome 2018. gada decembrī​​ noslēdza​​ līgumu​​ ar​​ pilnsabiedrību “SAN-NAMI”​​ ​​ par Alojas Ausekļa vidusskolas Lielās skolas ēkas pārbūvi. Aizņēmums ​​ no LR Valsts kases ir nepieciešams, lai segtu būvniecības izmaksas​​ - 1 425 110,10 EUR.

2019. gada 4. janvārī uzsākti ​​ būvdarbi​​ Alojas Ausekļa vidusskolā. Uzsāktos izglītības iestādes pārbūves darbus plānots pabeigt septiņu mēnešu laikā.

 

 

 

  • Informācija par projekta kopējām izmaksām un finansēšanas avotiem

 

Projekta nosaukums

Projekta kopējās izmaksas (EUR)

Finansēšanas avoti

aizņēmums (EUR)

pašvaldības līdzfinansējums (EUR)

cits (EUR)

piezīmes*

1

2

3

4

5

6

“Alojas Ausekļa vidusskolas Lielās skolas ēkas pārbūve

1 457 889,00

1 457 889,00

 

 

 

 

 

 

  • Informācija par noslēgtajiem līgumiem ar piegādātāju vai darbu veicēju (turpmāk – līgums) un veiktajiem maksājumiem (aizpilda, ja ir pabeigta iepirkuma procedūra).

 

Līguma noslēgšanas datums

Līguma priekšmets

Līguma summa (EUR)

Norēķinu termiņi

Maksājumu datums un numurs

Maksājumu summa (EUR)

Piezīmes

12.04.2017.

Līgums Nr. AND/5-28-5/17/163

 

Autoruzraudzība Alojas ausekļa vidusskolas Lielās skolas ēkas pārbūvei

12 342, 00

20 (divdesmit) darba dienu laikā no pieņemšanas –nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas

 

 

Līgums noslēgts ar SIA “Kroks R”, Reģ. Nr. 44103038319

Līgums noslēgts arī par būvprojekta izstrādi (34303,50​​ EUR),​​ šī līguma daļa​​ ir izpildīta.

12.12.2018.

Līgums

Nr.5-28-5/18/651

 

Alojas Ausekļa vidusskolas pārbūves būvdarbu būvuzraudzība​​ 

20​​ 436,90

20 (divdesmit) darba dienu laikā no pieņemšanas –nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas

 

 

Līgums​​ noslēgts ar piegādātāju apvienības​​ “LATME Company, Business city”,​​ biedru SIA “LATME Company”,Reģ. Nr.​​ 50103981141

10.12.2018.

Līgums

Nr.5-28-1/18/2

 

Alojas Ausekļa vidusskolas Lielās skolas ēkas pārbūve​​ 

1​​ 425​​ 110,10

1)​​ Saskaņā ar vienošanos Nr. 1;

2)​​ 20 (divdesmit) darba dienu laikā no pieņemšanas –nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas

 

 

Līgums​​ noslēgts ar​​ pilnsabiedrība​​ “SAN-NAMI”, reģ. Nr. 44103090085

 

 

1 457 889,00

 

 

 

 

 

 

 

Alojas novada domes priekšsēdētāja vietnieks    ​​ ​​ ​​​​ Jurģis Rācenis       

 

Datums:​​ 09.04.2019.

 

 

DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

gerbs3

 

Latvijas Republika

ALOJAS NOVADA DOME

Reģ.Nr.90000060032, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV - 4064, tel.64023925, dome@aloja.lv

Alojā

 

APLIECINĀJUMS

 

 

Apliecinu, ka:

 

1) pašvaldībai dokumentu iesniegšanas dienā nav nodokļu parādu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu parādu;

2) saņemtais aizņēmums tiks izlietots atbilstoši mērķim;

3)​​ pašvaldībai ir izstrādāti tehniskie dokumenti atbilstoši būvniecību reglamentējošo​​ normatīvo aktu prasībām.

 

 

 

      

 

Alojas novada domes priekšsēdētāja vietnieks    ​​ ​​ ​​​​ Jurģis Rācenis

 

Datums:​​ 09.04.2019.

 

 

 

DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gerbs3

 

Latvijas Republika

ALOJAS NOVADA DOME

Reģ.Nr.90000060032, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV - 4064, tel.64023925, dome@aloja.lv

Alojā

 

IZZIŅA

 

 

Par pašvaldības debitoru un kreditoru parādiem

 

Alojas novada dome apliecina, ka uz 2019.​​ gada 1.​​ aprīli​​ kreditoru parādu summa ir​​ 5 801 289.18​​ EUR, tajā skaitā​​ 5 504867.66​​ ​​ EUR aizņēmumi no Valsts kases.

Debitoru parādi uz​​ 2019.​​ gada 1.​​ aprīli​​ ir​​ 98 050.01​​ EUR.

 

 

 

Alojas novada domes priekšsēdētāja vietnieks    ​​ ​​ ​​​​ Jurģis Rācenis

 

 

Datums:​​ 09.04.2019.

 

 

 

 

 

DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

 

 

 

Ginta Kalniņa,

64023921

 

 

 

 

 

   Šo dokumentu, V. Bārda, vienpersoniski izlemjot domes vārdā, aizsūtīja uz Finanšu ministriju. Tas nozīmē, ka viņš vienpersoniski uzņemas domes budžetā atrast līdzekļus celtniecības līdzfinansējumam un arī no budžeta atrast naudu mēbelēm un mācību materiāliem. PAR ŠO DOME NAV!!! LĒMUSI! 27.05.2019.

gerbs3

 

Latvijas Republika

ALOJAS NOVADA DOME

Reģ.Nr.90000060032, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV - 4064, tel.64023925, dome@aloja.lv

Alojā

 

Aizņēmuma ekonomiskais pamatojums

 

Īss projekta apraksts (projekta mērķis, kādas problēmas projekta īstenošana atrisinās, projekta kārtu skaits, plānotās aktivitātes, līdzšinējie darbi, projekta izpildes termiņi)

​​ 

Alojas novada dome 2016. gadā​​ veica​​ skolas​​ ēka tehnisko atzinumu, kurā tika norādīts par ​​ vairākām ēkas problēmām- pirmā stāva pārseguma nesošās konstrukcijas atrodas​​ pirms avārijas​​ stāvoklī,​​ tika konstatētas lokālas plaisas sienas un griestu savienojumā,​​ ​​ aukstā ūdens vada un kanalizācijas tehniskais stāvoklis vērtējams​​ kā neapmierinošs,​​ ēkā esošā elektroinstalācija, tās aprīkojums, ventilācijas sistēma ir novecojusi un praktiski nepilda paredzētās funkcijas. Ņemot vērā tehniskajā atzinumā sniegto informāciju, Alojas novada dome 2018.​​ gada decembrī noslēdza būvdarbu​​ līgumu​​ ar​​ pilnsabiedrību “SAN-NAMI”​​ ​​ par​​ skolas ēkas pārbūvi (sākotnējā līguma summa ​​ sastāda ​​ 1 425 110,10​​ EUR) un jau janvārī tika uzsākti būvdarbi. Projekta realizācijas gaitā veicot būves nesošo konstrukciju atsegšanu tika konstatētas daudz lielākas būvkonstrukciju neatbilstības kā tika norādīts 2016. gadā veiktajā tehniskajā atzinumā,​​ Ņemot ​​ vērā šo papildus atklātās neatbilstības,​​ būvnieks pašvaldībai ir piestādījis tāmi ​​ par papildus izmaksām​​ 233 813,35​​  ​​​​ EUR (ar​​ PVN).​​ Alojas novada dome izvērtējot būvprojektu un piestādītās tāmes, kā arī ierobežotos finanšu līdzekļus plāno atteikties no daļu plānoto projektā ietvertajiem darbiem kopsummā par ​​ 108 937,16 EUR. ​​ Lai skola spētu funkcionēt, pašvaldībai ir nepieciešams aizņēmums ​​ 1 455 039​​ EUR apmērā, daļu no projekta izmaksām ​​ 127 726,47 pašvaldība var līdzfinansēt.​​ 

Ņemot vērā, ka būvdarbi tika uzsākti 2019. gada​​ 3. janvārī​​ ​​ un​​ tikai 2019. gada​​ aprīlī​​ pašvaldībai bija zināmi aizņēmumu piešķiršanas nosacījumi, kur tika noteikts, ka lai saņemtu finansējumu izglītības iestādei ir nepieciešams atzinums no Būvniecības valsts kontroles biroja par ēkas neatbilstību Būvniecības likuma 9. pantā noteiktajām prasībām,​​ Alojas novada dome šī gada martā vērsās Būvniecības valsts kontroles birojā ar lūgumu veikt skolas ēkas apsekošanu un izsniegt atzinumu aizņēmuma saņemšanai.​​ Būvniecības valsts kontroles birojs ir norādījis, ka tā funkcijās neietilpst atzinuma sniegšana par ēkas tehnisko stāvokļa atbilstību/neatbilstību Būvniecības likuma 9. panta prasībām. Pamatojoties uz 2015.gada 30.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.​​ 337 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu​​ LBN 405-15 "Būvju tehniskā apsekošana"”​​ Būves​​ apseko būvspeciālists​​ atbilstoši būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības normatīvajā aktā noteiktai attiecīgās sfēras būvspeciālista kompetencei vai būvkomersantu reģistrā reģistrēta juridiskā persona, kura nodarbina attiecīgu būvspeciālistu.​​ Līdz ar ​​ to Alojas pašvaldībai​​ nav iespējas ​​​​ saņemt ​​ Būvniecības valsts kontroles biroja atzinumu, taču ir atzinumi no sertificētiem speciālistiem​​ (Kompānija -​​ SIA „LATME ​​ Company” (veic Alvina Gudele, sert.Nr.6808, izsniegts: 2016-04-20; Tehniskā apsekošana (visu veidu ēkas (būves)), kas normatīvo aktu kārtībā ir tiesīgi sniegt atzinumu par ēkas stāvokli.​​ 

Alojas Ausekļa vidusskolā ​​ mācās 263 skolēni (VIIS dati uz 01.09.2018.). Skolēnu sadalījums​​ pa programmām -​​ pamatizglītības programmā 215 skolēni, vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma​​ 31 skolēns un speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem 17 skolēni.​​ Lai skola varētu nodrošināt mācību procesu, skolēni pašlaik ir​​ spiesti mācīties pielāgotās telpās. Mācību process uz doto brīdi tiek organizēts Alojas sporta halles foajē, garderobēs un atpūtas telpās, kā arī Mazās skolas ēkas 3.stāva telpās.​​ Šajās pagaidu telpās pašvaldībai praktiski nav iespējams nodrošināt ugunsdrošības un sanitārās inspekcijas prasību ievērošanu. Nepiemēroto telpu un nepietiekamo platību ​​ dēļ netiek nodrošinātas 27.12.2002. Ministru kabineta noteikumos Nr. 610 “Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas” noteiktās normas -​​ ​​ prasības minimālajai platībai viena izglītojamā mācību vietai, prasības mācību telpu apgaismojumam, ​​ mācību telpu iekārtojumam, tajā skaitā īpašās prasības​​ ​​ ķīmijas, fizikas, mājturības un tehnoloģiju kabinetiem u.c. Arī Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta amatpersonas jau brīdināja pašvaldību, ka ​​ turpmāk netiks saskaņota skolēnu uzturēšanās pielāgotajās telpās, jo ​​ ugunsgrēka vai cita apdraudējuma gadījumā ​​ nav nodrošināta iespēja skolēniem savlaicīgi pamest telpas, tādēļ ka evakuācijas ceļos (skolas gaiteņos) ​​ ir izvietoti skolēnu galdi, krēsli un ​​ mācību aprīkojums, kā arī ​​ kopējais skolēnu skaits, kuri uzturas šajās telpās ir par lielu, kas būtiski ​​ kavētu cilvēku evakuāciju no telpām.​​ Alojas Ausekļa vidusskola ir​​ panākusi vienošanos​​ ar Veselības inspekciju un Valsts​​ ugunsdzēsības​​ un glābšanas dienestu,​​ ka šobrīd pielāgotajās skolas telpās izglītojamie mācās tikai līdz mācību gada beigām (31.05.2019.)​​ Nesaņemot aizņēmumu, skola būs spiesta pārtraukt mācību procesu, un pašvaldībai nav iespējas ierādīt citas mācību procesam atbilstošas telpas. Esam brīdināti no Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, ka viņi turpmāk nesaskaņos skolēnu uzturēšanos pielāgotās telpās, pamatojot, ka ugunsgrēka gadījumā skolā nav iespējams veikt evakuāciju atbilstoši prasībām, jo skolas gaiteņos ir izvietoti skolēnu galdi,​​ krēsli un ​​ mācību aprīkojums, kā arī kopējais skolēnu skaits, kas uzturas šajās telpās ir par lielu, lai varētu evakuēties laicīgi.

​​ Ņemot vērā šos ārkārtas apstākļus pašvaldībai ir nepieciešams saņemt aizņēmumu ​​ skolas funkcionalitātes nodrošināšanai. Kopējās projekta izmaksas sastāda ​​ ​​ 1 691 702,42​​ EUR, ​​ no kuriem​​ 1 455 039 ​​ EUR ir nepieciešams ēkas funkcionalitātes nodrošināšanai. Lai skolā​​ varētu​​ noritēt mācību process, pašvaldība no savas puses ir gatava finansēt ​​ 127 726,47​​ EUR,​​ tāpat pašvaldība par saviem līdzekļiem iegādāsies mēbeles un mācību aprīkojumu.​​ 

 

 

  • Informācija par projekta kopējām izmaksām un finansēšanas avotiem

 

Projekta nosaukums

Projekta kopējās izmaksas (EUR)

Finansēšanas avoti

aizņēmums (EUR)

pašvaldības līdzfinansējums (EUR)

cits (EUR)

piezīmes*

1

2

3

4

5

6

“Alojas Ausekļa vidusskolas Lielās skolas ēkas pārbūve

1 582 765,19

Aizņēmums ārkārtas situācijas risināšanai

1 455 038,72

 

127 726,47

 

 

 

 

 

  • Informācija par noslēgtajiem līgumiem ar piegādātāju vai darbu veicēju (turpmāk – līgums) un veiktajiem maksājumiem (aizpilda, ja ir pabeigta iepirkuma procedūra).

 

Līguma noslēgšanas datums

Līguma priekšmets

Līguma summa (EUR)

Norēķinu termiņi

Maksājumu datums un numurs

Maksājumu summa (EUR)

Piezīmes

12.04.2017.

Līgums Nr. AND/5-28-5/17/163

 

Autoruzraudzība Alojas ausekļa vidusskolas Lielās skolas ēkas pārbūvei

12​​ 342 EUR​​ 

20 (divdesmit) darba dienu laikā no pieņemšanas –nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas

 

 

Līgums noslēgts ar SIA “Kroks R”, Reģ. Nr. 44103038319

Līgums noslēgts arī par būvprojekta izstrādi (34303,50​​ EUR),​​ šī līguma daļa​​ ir izpildīta.

12.12.2018.

Līgums

Nr.5-28-5/18/651

 

Alojas Ausekļa vidusskolas pārbūves būvdarbu būvuzraudzība​​ 

20​​ 436,90

20 (divdesmit) darba dienu laikā no pieņemšanas –nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas

 

 

Līgums​​ noslēgts ar piegādātāju apvienības​​ “LATME Company, Business city”,​​ Reģ. Nr.​​ 50103981141

10.12.2018.

Līgums

Nr.5-28-1/18/2

 

Alojas Ausekļa vidusskolas Lielās skolas ēkas pārbūve​​ 

1​​ 425​​ 110,10

(pamat līgums)

 ​​​​ 

+ papildus darbu tāme par kopējo summu ​​ 233 813,35 ​​ 

-108 937,16(darbi no kuriem pašvaldība atsakās

Tātad​​ 

būvniecībai kopējā summa ​​ 1 549 986, 29

1)​​ Saskaņā ar vienošanos Nr. 1;

2)​​ 20 (divdesmit) darba dienu laikā no pieņemšanas –nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas

 

 

Līgums​​ noslēgts ar​​ pilnsabiedrība​​ “SAN-NAMI”, reģ. Nr. 44103090085

 

Līgums ir noslēgts par kopējo summu 1 425 110,10 EUR būvniecības laikā ir atklājušies papildus darbi par kopējo summu​​ 233813,35​​ EUR​​ 

Alojas novada dome izvērtējot finansiālās iespējas, ir pārskatījusi tāmes pozīcijas un attiekusies no vairākiem plānotajiem risinājumiem, samazinot kopējas projekta​​ izmaksa par ​​ 108 937,16

 

 

1 582 765,19

 

 

 

 

 

Alojas novada domes priekšsēdētāja vietnieks   Valdis Bārda​​      

 

Datums:​​ 27.05.2019.

 

DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

   Šis dokuments, kurš tika skatīts Ministru kabinetā un paredzēja skolai piešķirt redzamo summu. Skatīt 19. punktu. 11.06.2019.

Pielikums​​ informatīvajam ziņojumam

Par 2019.gada kopējo pašvaldību aizņēmumu limitu

​​ un​​ pašvaldību aizņēmumu pieprasījumiem”

 

 

Informācija par 2019.gada​​ aizņēmuma apmēru 2018.gadā uzsākto projektu pabeigšanai 2019.gadā un​​ izglītības iestādes investīciju ​​ projekta​​ ārkārtas situācijas​​ sakārtošanai 2019.gadā

 

Nr.p.k.

Pašvaldība​​ 

Projekta nosaukums​​ 

Maksimāli pieļaujamais aizņēmuma apmērs 2019.gadā, EUR

2018.gadā uzsāktie projekti

9 643 854

1.

Ogres novads

Jāņa Čakstes prospekta rekonstrukcija

745 043

2.

Ogres novads

Rūpnieku ielas pārbūve

780 556

3.

Līgatnes novads

Līgatnes Mūzikas un mākslas skolas fasādes un iekštelpu atjaunošana

48 676

4.

Ķekavas novads

Auto stāvlaukuma pārbūve pie Ķekavas novada pašvaldības administrācijas ēkas Gaismas ielā 19, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā

849 103

5.

Preiļu novads

Preiļu novada bērnu un jauniešu sporta skolas stadiona pārbūve, 1. kārtas būvdarbi, autoruzraudzība un būvuzraudzība

582 485

6.

Jelgavas ​​ pilsēta

Miera ielas un Aizsargu ielas asfalta seguma atjaunošana un tilta pār Platones upi pārbūve

663 930

7.

Cēsu novads

Cēsu pilsētas stadiona tribīņu jaunbūve

1 352 288

8.

Daugavpils pilsēta

Daugavpils pilsētas pašvaldības ielu pārbūve

78 546

9.

Daugavpils pilsēta

Iekštelpu apdares atjaunošana Daugavpils pilsētas 32.pirmsskolas izglītības iestādē

154 023

10.

Daugavpils pilsēta

Izglītības iestāžu investīciju projektu īstenošana

102 487

11.

Balvu novads

Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Balvu kultūras un atpūtas centrā (II.kārta)

2 308 355

12.

Bauskas novads

Celtnieku ielas, Līdumnieku ielas posma no Celtnieku ielas līdz Rudzu ielai, Ainavu ielas posma no Celtnieku ielas līdz Pārupes ielai, Īslīces pagastā pārbūve

130 063

13.

Limbažu novads

Limbažu novada pašvaldības Limbažu novada ģimnāzijas lifta izbūves būvdarbi, būvuzraudzība un autoruzraudzība pār lifta izbūves darbiem Rīgas ielā 30, Limbažos

162 971

14.

Krustpils novads

Gājēju un veloceliņa izbūve no Zīlānu ciema līdz Jaunās muižas ciemam

92 827

15.

Madonas novads

Biatlona un slēpošanas bāzes “Smeceres​​ sils” šautuves rekonstrukcija

212 006

16.

Līgatnes novads

Ķempju ielas pārbūves 1.kārta  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

200 000

17.

Preiļu novads

Viļānu ielas atjaunošanas būvdarbi ​​ Preiļos

217 921

18.

Daugavpils novads​​ 

Dienvidlatgales pašvaldību degradēto teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības attīstība

962 574

​​ Izglītības iestādes​​ investīciju​​ projekts ārkārtas situācijas sakārtošanai

1 309 535

19

Alojas novads​​ 

Alojas Ausekļu vidusskolas Lielās skolas ēkas pārbūve

1 309 535

Pavisam kopā:​​ 

10 953 389

 

 

 

Finanšu​​ ministrs ​​   ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​   ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ J.Reirs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tisenkopfa​​ 67095467

baiba.tisenkopfa@fm.gov.lv

 

 

 

 

FMzinp_030619_aiznemumi​​ 

 

 

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Šajā vietnē surogātpasta samazināšanai tiek izmantots Akismet. Uzziniet, kā tiek apstrādāti jūsu komentāru dati.